Cho từ từ dung dịch HCl 1M đến...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho từ từ dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho từ từ dung dịch HCl 1M đến dư vào 200 ml dung dịch X chứa Na2CO3 và NaHCO3. Phản ứng được biểu diễn theo đồ thị sau: Nếu cho từ từ 200 ml dung dịch X vào 175 ml dung dịch HCl 1M, thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là A. 3,920 lít B. 2,800 lít. C. 2,128 lít. D. 1,232 lít.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X chứa nCO32- = a và nHCO3- = b —> nCO2 max = a + b = 0,2 nHCl = 2a + b = 0,28 —> a = 0,08 và b = 0,12 —> a/b = 2/3 Khi cho từ từ X vào HCl, đặt 2x, 3x là số mol CO32- và HCO3- phản ứng. —> nH+ = 2x.2 + 3x = 0,175 —> x = 0,025 —> nCO2 = 5x = 0,125 —> V = 2,8 lít

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP