Đốt cháy hoàn toàn một amin no mạch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn một amin no, mạch hở (X) bằng lượng không khí vừa đủ, thu được 10,56 gam CO2; 5,76 gam H2O và 36,736 lít khí N2 (đktc). Biết rằng không khí chỉ gồm nitơ và oxi, trong đó oxi chiếm 20% thể tích không khí. Tổng số nguyên tử trong amin (X) là A. 20. B. 24. C. 22. D. 18.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCO2 = 0,24 và nH2O = 0,32 Bảo toàn O —> nO2 = 0,4 —> nN2 (kk) = 4nO2 = 1,6 —> nN2 (sp) = 1,64 – 1,6 = 0,04 nC = 0,24; nH = 0,64; nN = 0,08 —> C : H : N = 3 : 8 : 1 —> X là C3nH8nNn X no nên 8n = 3n.2 + 2 + n —> n = 2 Vậy X là C6H16N2 —> 24 nguyên tử.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP