Hỗn hợp X gồm một este Y H2N-R-COOC2H5...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm một es...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm một este Y (H2N-R-COOC2H5) và hai peptit mạch hở có tổng số liên kết peptit là 5. Đun nóng 43,04 gam X cần dùng dung dịch chứa 0,5 mol NaOH, thu được 9,66 gam ancol Z và 51,58 gam hỗn hợp T gồm ba muối của glyxin, alanin và valin. Phần trăm khối lượng muối của alanin trong hỗn hợp T là A. 28,0%. B. 34,4%. C. 19,4%. D. 40,9%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nC2H5OH = 0,21 Bảo toàn khối lượng —> nH2O = 0,1 Quy đổi hỗn hợp X thành C2H3ON (0,5), CH2 (x), H2O (0,1) mX = 43,04 —> x = 0,91 Số N trung bình của peptit = (0,5 – 0,21)/0,1 = 2,9 Số CONH tổng = 5 nên peptit gồm dipeptit (0,07) và pentapeptit (0,03)

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP