Cho 56 gam hỗn hợp X gồm MgO...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 56 gam hỗn hợp X...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 56 gam hỗn hợp X gồm MgO, CuO, Cr2O3 và Al2O3 vào lượng rất dư dung dịch NaOH đặc, thu được dung dịch Y và 28 gam chất rắn. Cho Br2 tới dư vào Y thu được dung dịch Z. Cho Z tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, thu được 25,3 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng Al2O3 có trong 28 gam X trên là A. 20,4. B. 30,6. C. 15,3. D. 10,2.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nBaCrO4 = 0,1 —> nCr2O3 = 0,05 mAl2O3 = mX – mCr2O3 – m rắn = 20,4

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP