Cho 5 6 gam bột Fe vào 200...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 5,6 gam bột Fe v...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 5,6 gam bột Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và rắn Y. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Nhận định nào sau đây là đúng? A. Dung dịch X chứa các ion Fe2+, Cu2+, NO3-, SO42-. B. Dung dịch X hòa tan được bột Cu. C. Rắn Y gồm Cu và Fe. D. Dung dịch X chứa các ion Fe2+, NO3-, SO42-.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nFe = 0,1, nCu(NO3)2 = 0,04 và nH2SO4 = 0,1 nH+ = 0,2 và nNO3- = 0,08 —> nNO max = 0,05 Dễ thấy 2nFe < 2nCu2+ + 3nNO < 3nFe nên Fe tan hết, Cu2+ bị khử một phần —> Nhận định A đúng.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP