Hòa tan hết 31 47 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 31,47 ga...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 31,47 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, ZnCO3 và Al(NO3)3 trong dung dịch chứa 0,585 mol H2SO4 và 0,09 mol HNO3, kết thúc phản ứng, thu được dung dịch Y chỉ chứa 79,65 gam các muối trung hòa và 4,032 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm CO2, N2, H2. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thấy lượng NaOH phản ứng là 76,4 gam. Phần trăm khối lượng của Zn đơn chất trrong hỗn hợp X là A. 39,2%. B. 35,1%. C. 43,4%. D. 41,3%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Y chứa Al3+ (a), Zn2+ (b), NH4+ (c) và SO42- (0,585) Bảo toàn điện tích: 3a + 2b + c = 0,585.2 m muối = 27a + 65b + 18c + 96.0,585 = 79,65 nNaOH = 4a + 4b + c = 1,91 —> a = 0,2; b = 0,27; c = 0,03 Z chứa CO2 (x), N2 (y) và H2 (z) nZ = x + y + z = 0,18 nH+ = 2x + 12y + 2z + 0,03.10 = 0,585.2 + 0,09 Bảo toàn N —> nNO3-(X) = 2y + 0,03 – 0,09 = 2y – 0,06 Trong X: mNO3- + mCO32- = mX – m kim loại = 8,52 ⇔ 62(2y – 0,06) + 60x = 8,52 —> x = 0,08; y = 0,06; z = 0,04 —> nZn = b – x = 0,19 —> %Zn = 39,24%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP