Hợp chất hữu cơ X mạch hở có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hợp chất hữu cơ X mạ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử là C5H8O5. Thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau (đúng tỉ lệ mol các chất). (1) X + 2NaOH → 2Y + Z; (2) Z + T –HCl–> P (C3H8O2NCl). Nhận xét nào sau đây là đúng? A. X có công thức cấu tạo là CH3-OOC-CH(OH)-COO-CH3. B. Y có mạch cacbon phân nhánh. C. Đun nóng Z với H2SO4 ở 170°C, thu được một anken duy nhất. D. Y và T có cùng số nguyên tử cacbon.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X là HO-CH2-COO-CH2-COO-CH3 Y là HO-CH2-COONa Z là CH3OH T là NH2-CH2-COOH P là NH3Cl-CH2-COOCH3 Phát biểu D đúng.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP