Cho 41 76 gam hỗn hợp gồm glucozơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 41,76 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 41,76 gam hỗn hợp gồm glucozơ và saccarozơ vào nước thu được dung dịch X chứa hai chất tan có cùng nồng độ mol/l. Cho X vào dung dịch H2SO4 loãng dư, sau đó đun nóng rồi lấy toàn bộ sản phẩm hữu cơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (dư), thu được x gam Ag. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x là A. 43,20 gam. B. 34,56 gam. C. 51,84 gam. D. 17,28 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nC6H12O6 = nC12H22O11 = 0,08 Thủy phân hoàn toàn X —> nC6H12O6 = 0,24 —> nAg = 0,48 —> mAg = 51,84

Gửi 3 năm trước

1
Tại sao 2 mol đó bằng nhau v ạ – gaming Phuc11 tháng trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP