Cho 6 5 gam hỗn hợp kẽm và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 6,5 gam hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 6,5 gam hỗn hợp kẽm và kẽm oxit tác dụng với dung dịch HCl sẽ có một lượng khí thoát ra lượng khí này khi đốt cháy tạo ra 0,9 gam H2O. a) Tính thành phần phần trăm mỗi chất trong hỗn hợp b) Tính khối lượng H2O sau khi hoàn tất thí nghiệm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nZn = a và nZnO = b —> mhh = 65a + 81b = 6,5 (1) Zn + 2HCl —> ZnCl2 + H2 a……………………………..a ZnO + 2HCl —> ZnCl2 + H2O b………………………………..b 2H2 + O2 —> 2H2O a……………………a nH2O = a = 0,05 —> %Zn = 65a/6,5 = 50% —> %ZnO = 100% – 50% = 50% (1) —> b = 13/324 —> mH2O = 18b = 13/18

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP