Cho 8 gam CuO vào 200 gam dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 8 gam CuO vào 20...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 8 gam CuO vào 200 gam dung dịch H2SO4 19,6% thu được dung dịch A. Cho 100ml dung dịch KOH vào 3,5M vào dung dịch A. Khối lượng kết tủa thu được là?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCuO = 0,1 và nH2SO4 = 0,4 —> Dung dịch A chứa CuSO4 (0,1) và H2SO4 dư (0,3) nKOH = 0,35 2KOH + H2SO4 —> K2SO4 + 2H2O 0,35…….0,175 —> Axit vẫn còn dư —> Không thu được kết tủa.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP