Oxi hoá không hoàn toàn 0 16 mol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Oxi hoá không hoàn t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Oxi hoá không hoàn toàn 0,16 mol hỗn hợp gồm ancol etylic và một ancol đơn chức X bằng CuO nung nóng (H = 100%), thu được hỗn hợp chất hữu cơ Y. Cho hỗn hợp Y phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3 dư thu được 51,84 gam bạc. Tên gọi của X là A. propan-2-ol B. 2-metylpropan-2-ol C. propan-1-ol D. Metanol

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nY = nAncol = 0,16 nAg = 0,48 Do nAg > 2nY nên trong Y phải chứa HCHO. —> X là CH3OH (Metanol)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP