Cho chất hữu cơ A chỉ chứa một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho chất hữu cơ A ch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho chất hữu cơ A chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 1 lít dung dịch NaOH 0,5M thu được a gam muối và 0,1 mol ancol. Lượng NaOH dư có thể trung hòa hết 0,5 lít dung dịch HCl 0,4M. Công thức tổng quát của A là A. RCOOR’ B. (RCOO)2R’ C. (RCOO)3R’ D. R(COOR’)3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH đã dùng = 0,5 nNaOH dư = nHCl = 0,2 —> nNaOH phản ứng = 0,3 nAncol = 0,1 —> Số chức ancol = 0,3/0,1 = 3 A là este của các axit đơn chức và ancol 3 chức: (RCOO)3R’

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP