Hỗn hợp X gồm 0 3 mol Mg...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm 0,3 mo...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm 0,3 mol Mg, 0,2 mol Al, 0,24 mol Zn. Cho X tác dụng với dung dịch HNO3 (loãng, dư). Sau phản ứng hoàn toàn, thấy khối lượng dung dịch tăng 28,20 gam so với dung dịch HNO3 ban đầu. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng gần nhất với giá trị nào sau đây A. 2,16. B. 2,34 C. 1,84 D. 1,96

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dễ thấy mX = 28,2 = m tăng —> Không có khí nào thoát ra —> Sản phẩm khử là NH4+. Bảo toàn electron: 2nMg + 3nAl + 2nZn = 8nNH4+ —> nNH4+ = 0,21 —> nH+ = 10nNH4+ = 2,1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP