Đốt cháy hoàn toàn 29 16 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 2...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 29,16 gam hỗn hợp X gồm RCOOH, C2H3COOH, và (COOH)2 thu được m gam H2O và 21,952 lít CO2 (đktc). Mặt khác, 29,16 gam hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với NaHCO3 dư thu được 11,2 lít (đktc) khí CO2. Giá trị của m là A. 10,8 gam B. 9 gam C. 8,1gam D. 12,6 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + O2 —> nCO2 = 0,98 —> nC(X) = 0,98 X + NaHCO3 —> nCO2 = 0,5 —> nO(X) = 1 mX = mC + mH + mO —> nH = 1,4 —> nH2O = 0,7 —> mH2O = 12,6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP