Cho c|c chất sau: etylen vinylaxetilen axit acrylic...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho c|c chất sau: etylen, vinylaxe...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho c|c chất sau: etylen, vinylaxetilen, axit acrylic, glucozơ, saccarozơ. Số chất có khả năng tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng tạo ra kết tủa là A. 2. B. 4. C. 3. D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các chất tạo ra kết tủa là vinylaxetilen, glucozo

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP