Cho các hỗn hợp bột mỗi hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các hỗn hợp bột,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các hỗn hợp bột, mỗi hỗn hợp gồm 2 chất: (Ba và Al); (Na và MgSO4); (NaHSO3 và KHSO4). Cho lần lượt các hỗn hợp vào nước. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Cho Ba và Al vào H2O thấy có khí thoát ra, có thể còn Al dư: Ba + H2O —> Ba(OH)2 + H2 Ba(OH)2 + Al + H2O —> Ba(AlO2)2 + H2 Cho Na và MgSO4 vào H2O, có khí thoát ra và kết tủa trắng: Na + H2O —> NaOH + H2 NaOH + MgSO4 —> Mg(OH)2 + Na2SO4 Cho NaHSO3 và KHSO4 vào H2O có khí mùi hắc thoát ra: NaHSO3 + KHSO4 —> K2SO4 + Na2SO4 + SO2 + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP