Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X, thu được CO2 có số mol nhiều hơn H2O là 0,32 mol. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X cần dùng 240 ml dung dịch NaOH 1M, thu được glixerol và hỗn hợp gồm hai muối của axit oleic và panmitic. Giá trị m là A. 66,56. B. 51,48. C. 68,64. D. 70,72.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,24 —> nX = 0,08 Phân tử X có k liên kết pi. —> 0,08(k – 1) = 0,32 —> k = 5 —> X là (C17H33COO)2(C15H31COO)C3H5 (0,08) mX = 68,64

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP