Sục từ từ khí CO2 vào hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Sục từ từ khí CO2 và...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Sục từ từ khí CO2 vào hỗn hợp dung dịch gồm NaOH và Ca(OH)2. Nêu hiện tượng xảy ra và viết phương trình phản ứng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP