Phân tích các mệnh đề dưới đây a...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Phân tích các mệnh đ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Phân tích các mệnh đề dưới đây a) Đồng vị là những chất có cùng điện tích hạt nhân Z b) Đồng vị là những nguyên tố có cùng điện tích hạt nhân Z c) Đồng vị là những nguyên tố có cùng số khối A d) Đồng vị là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân Z e) Đồng vị là những nguyên tử có cùng số khối A

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP