Cho Na đến dư vào dung dịch Al2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho Na đến dư vào du...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho Na đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3. nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Có khó thoát ra, có kết tủa keo trắng sau đó tan: Na + H2O —> NaOH + H2 NaOH + Al2(SO4)3 —> Al(OH)3 + Na2SO4 Al(OH)3 + NaOH —> NaAlO2 + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP