Cho từ từ CO2 vào dung dịch NaAlO2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho từ từ CO2 vào du...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho từ từ CO2 vào dung dịch NaAlO2. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hiện tượng: Có kết tủa trắng CO2 + 2H2O + NaAlO2 —> Al(OH)3 + NaHCO3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP