Nhỏ từ từ H2SO4 đặc vào cốc đựng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhỏ từ từ H2SO4 đặc ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhỏ từ từ H2SO4 đặc vào cốc đựng đường mía. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đường hóa đen, phồng xốp và có khói trắng: C12H22O11 —> 12C + 11H2O C + 2H2SO4 —> CO2 + 2SO2 + 2H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP