Dẫn 24 8 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dẫn 24,8 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dẫn 24,8 gam hỗn hợp X gồm ancol metylic, ancol etylic, etylen glicol và glixerol qua bình đựng Na dư, thấy thoát ra 8,736 lít khí H2 (đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn 24,8 gam X cần dùng a mol O2, thu được CO2 và 22,32 gam H2O. Giá trị của a là A. 1,08. B. 1,05. C. 1,06. D. 1,07.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,39 —> nO(X) = 0,78 nH2O = 1,24 và nCO2 = b Bảo toàn khối lượng: 24,8 + 32a = 44b + 22,32 Bảo toàn O: 0,78 + 2a = 2b + 1,24 —> a = 1,05 và b = 0,82

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP