Nhiệt phân hoàn toàn 31 72 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhiệt phân hoàn toàn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhiệt phân hoàn toàn 31,72 gam hỗn hợp gồm Mg(NO3)2, Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2, thu được hỗn hợp rắn Y và 10,64 lít (đktc) hỗn hợp khí Z. Cho toàn bộ Y vào dung dịch HCl loãng, dư thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m là A. 21,65. B. 22,60. C. 21,40. D. 22,30.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khí Z gồm NO2 (4z) và O2 (z) —> nZ = 4z + z = 0,475 —> z = 0,095 nNO3- = 4z = 0,38 —> nCl- = 0,38 m kim loại = 31,72 – 0,38.62 = 8,16 m muối = m kim loại + mCl- = 21,65

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP