Hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm ba pep...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở có tổng số nguyên tử oxi trong 3 phân tử là 12. Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol X cần dùng 1,14 mol O2, thu được CO2, H2O và N2; trong đó số mol CO2 nhiều hơn số mol của H2O là 0,12 mol. Mặt khác, đun nóng 60,16 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm ba muối của glyxin, alanin và valin. Tổng khối lượng muối của alanin và valin trong hỗn hợp Y là A. 15,04. B. 3,76. C. 7,52. D. 5,00.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi 0,12 mol X thành C2H3ON (u), CH2 (v) và H2O (0,12) nO2 = 2,25u + 1,5v = 1,14 nCO2 – nH2O = (2u + v) – (1,5u + v + 0,12) = 0,12 —> u = 0,48 và v = 0,04 —> mX = 30,08 Số N = u/0,12 = 4 Tổng số O = 12 —> Tổng N = 9 —> X gồm 2 đipeptit (tổng 0,04 mol) và pentapeptit (0,08 mol) nCH2 = nAla + 3nVal = 0,04 —> nAla < 0,04 và nVal < 0,04 —> Ala và Val không nằm trong pentapeptit. —> Pentapeptit là (Gly)5: 0,08 mol Bảo toàn C —> nC của 2 đipeptit = 2u + v – 0,08.10 = 0,2 —> Số C = 0,2/0,04 = 5 —> Đipeptit gồm Gly-Gly (a) và Ala-Val (b) —> a + b = 0,04 và 4a + 8b = 0,2 —> a = 0,03 và b = 0,01 —> nAlaNa = nValNa = 0,01 Tỉ lệ: 30,08 gam X —> mAlaNa + mValNa = 2,5 —> 60,16 gam X —> mAlaNa + mValNa = 5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP