Người ta dùng a mol axit axetic phản...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Người ta dùng a mol ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Người ta dùng a mol axit axetic phản ứng với a mol ancol etylic. Khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng thì tỉ lệ tích nồng độ mol/lit các chất trong cân bằng như sau: [CH3COOC2H5][H2O] / [CH3COOH][C2H5OH] = 4. Tỉ lệ phần trăm axit axetic chuyển hóa thành sản phẩm etyl axetat là: A. 60% B. 66% C. 66,67%. D. 70%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hằng số cân bằng không phụ thuộc lượng chất nên tự chọn a = 1. CH3COOH + C2H5OH ↔ CH3COOC2H5 + H2O 1………………….1 x…………………..x…………….x……………….x 1 – x…………1 – x……………..x………………..x —> K = x.x/(1 – x)(1-x) = 4 —> x = 2/3 —> H = x/1 = 66,67%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP