Cho lần lượt từng chất Fe BaO Al2O3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho lần lượt từng ch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho lần lượt từng chất Fe, BaO, Al2O3, KOH vào Lần lượt các dung dịch NaHSO3, CuSO4. Nêu hiện tượng xảy ra và viết phương trình phản ứng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Với NaHSO3: Fe, Al2O3 không tan. BaO tạo kết tủa và KOH tạo dung dịch trong suốt BaO + H2O —> Ba(OH)2 Ba(OH)2 + NaHSO3 —> BaSO3 + NaOH + H2O KOH + NaHSO3 —> K2SO3 + Na2SO3 + H2O Với CuSO4: Al2O3 không phản ứng, Fe có Cu màu đỏ bám vào: Fe + CuSO4 —> FeSO4 + Cu BaO có kết tủa xanh và trắng: BaO + H2O —> Ba(OH)2 Ba(OH)2 + CuSO4 —> Cu(OH)2 + BaSO4 KOH có kết tủa xanh: KOH + CuSO4 —> Cu(OH)2 + K2SO4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP