Từ 324 kg nguyên liệu có chứa 50%...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Từ 324 kg nguyên liệ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Từ 324 kg nguyên liệu có chứa 50% tinh bột người ta sản xuất được bao nhiêu lít rượu etylic 92 độ, biết rằng khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 gam/ml, quá trình sản xuất qua 2 phản ứng với hiệu xuất lần lượt là 80% và 70%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nC6H10O5 = 324.50%/162 = 1 kmol —> nC2H5OH = 1.2.80%.70% = 1,12 kmol —> V C2H5OH = 1,12.46/0,8 = 64,4 lít —> V rượu 92° = 64,4/0,92 = 70 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP