Cho các nhận định sau đây: 1 Fructozơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các nhận định sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các nhận định sau đây: 1. Fructozơ có phản ứng với AgNO3/NH3 tạo Ag. 2. Đốt cháy hoàn toàn este no đơn chức mạch hở thu được CO2 và H2O số mol bằng nhau. 3. Mỡ động vật và dầu thực vật đều nhẹ hơn nước, khi đun nóng thì tan trong nước. 4. Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch không phân nhánh, phân tử amilozo có cấu trúc mạch phân nhánh. Số phát biểu đúng là: A. 2. B. 4. C. 3. D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(1) Đúng (2) Đúng (3) Sai, không tan trong nước. (4) Sai, amilozơ không nhánh, amilopectin có nhánh.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP