X là este mạch hở được tạo bởi...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon // X là este mạch hở...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
// X là este mạch hở được tạo bởi axit cacboxylic hai chức và một ancol đơn chức. Y, Z là hai ancol đơn chức mạch hở đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 5,7 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 7,728 lít O2 (đktc), sau phản ứng thu được 4,86 gam nước. Mặc khác đun nóng 5,7 gam hỗn hợp E trên cần dùng 200ml dung dịch NaOH 0,2M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần hơi chứa 2 ancol Y, Z có khối lượng 4,1 gam. Phần trăm khối lượng X có trong E là A. 60,35% B. 61,40% C. 62,28% D. 57,89% Nguyễn Phong trả lời 27.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
// nO2 = 0,345 và nH2O = 0,27 Bảo toàn khối lượng cho phản ứng đốt cháy E —> nCO2 = 0,27 Vì nCO2 = nH2O nên ancol no. Quy đổi E thành: Axit: CnH2n+2-2kO4: 0,02 mol (Tính theo nNaOH) Ancol: CmH2m+2O: a mol H2O: -0,04 mol nCO2 = 0,02n + ma = 0,27 (1) nH2O = 0,02(n + 1 – k) + a(m + 1) – 0,04 = 0,27 (2) nO = 0,02.4 + a – 0,04 = 0,12 —> a = 0,08 (1) —> 0,02n + 0,08m = 0,27 M ancol = 4,1/0,08 = 51,25 —> m = 2,375 —> n = 4 Ancol là C2H5OH (0,05) và C3H7OH (0,03) (2) —> k = 3, vậy axit là: HOOC-CH=CH-COOH (0,02 mol) Vậy hỗn hợp ban đầu chứa: X: C2H5-OOC-CH=CH-COO-C2H5: 0,02 mol Y: C2H5OH: 0,01 mol Z: C3H7OH: 0,03 mol —> %X = 60,35%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP