Cho 11 15 gam hỗn hợp gồm Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 11,15 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 11,15 gam hỗn hợp gồm Al và một kim loại kiềm M vào nước. Sau phản ứng chỉ thu được dung dịch B và 9,52 lít khí (đktc). Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch B để thu được kết tủa lớn nhất. Lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được 10,2 gam chất rắn. Kim loại M là? A. Rb B. K C. Na D. Li

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAl2O3 = 0,1 —> nAl = 0,2 Bảo toàn electron: 3nAl + nM = 2nH2 —> nM = 0,25 —> 0,2.27 + 0,25M = 11,15 —> M = 23: M là Na

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP