Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X (chứa triglixerit của axit stearic, axit panmitic và các axit béo tự do đó). Sau phản ứng thu được 13,44 lít CO2 (đktc) và 10,44 gam nước. Xà phòng hoá m gam X (H = 90%) thì thu được khối lượng glixerol là: A. 0,92 gam B. 1,656 gam C. 0,828 gam D. 2,484 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Triglixerit có k = 3 và các axit béo tự do có k = 1 nên: nTriglixerit = (nCO2 – nH2O)/2 = 0,01 —> nC3H5(OH)3 = 0,01.90% = 0,009 —> mC3H5(OH)3 = 0,828

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP