Hòa tan hết hỗn hợp Y gồm 0...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết hỗn hợp Y gồm 0,4 mol Al và 0,15 mol Fe2O3 vào 169,6 gam dung dịch gồm KNO3 và HCl thu được dung dịch Z chỉ chứa các muối và hỗn hợp khí T gồm NO (0,14 mol) và H2 (0,1 mol). Dung dịch Z phản ứng tối đa với dung dịch chứ 2,37 mol NaOH. Tính nồng độ % của FeCl3 có trong Z A. 14,63% B. 12,19% C. 9,75% D. 16,25%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Z chứa NH4+ (a mol) nH+ = 4nNO + 2nH2 + 10nNH4+ + 2nO = 10a + 1,66 (Trong đó nO = 0,15.3) Bảo toàn N —> nKNO3 = a + 0,14 Z + NaOH —> Dung dịch chứa K+ (a + 0,14), Na+ (2,37), Cl- (10a + 1,66) và AlO2- (0,4) Bảo toàn điện tích: a + 0,14 + 2,37 = 10a + 1,66 + 0,4 —> a = 0,05 Z chứa Fe3+ (u), Fe2+ (v), Al3+ (0,4), K+ (a + 0,14 = 0,19), NH4+ (0,05), Cl- (10a + 1,66 = 2,16) Bảo toàn điện tích: 3u + 2v + 0,4.3 + 0,19 + 0,05 = 2,16 Bảo toàn Fe —> u + v = 0,15.2 —> u = 0,12 và v = 0,18 mddZ = mY + 169,6 – mT = 200 —> C%FeCl3 = 9,75%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP