Hòa tan 38 8 gam hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 38,8 gam hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 38,8 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, CuO, MgO trong H2SO4 loãng vừa đủ thu được dung dịch Y. Nhỏ Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y thu được 201,95 gam kết tủa. Lọc kết tủa, nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 191,45 gam chất rắn khan. Mặt khác 33,8 gam X tác dụng dung dịch HNO3 dư thu được x mol NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của x là A. 0,04 B. 0,05 C. 0,07 D. 0,06

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + H2SO4 —> Muối + H2O Muối + Ba(OH)2 —> Kết tủa nH2SO4 = nH2O = nBa(OH)2 = x Bảo toàn khối lượng cho 2 phản ứng trên: mX + mH2SO4 + m muối + mBa(OH)2 = m muối + mH2O + m↓ —> 38,8 + 98x + 171x = 18x + 201,95 —> x = 0,65 Để oxi hóa X lên oxit cao nhất cần: nO = (191,45 – 233x – mX)/16 = 0,075 Bảo toàn electron: 2nO = 3nNO —> nNO = 0,05

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP