Dẫn V lít khí CO2 hấp thụ hoàn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dẫn V lít khí CO2 hấ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dẫn V lít khí CO2 hấp thụ hoàn toàn vào 250ml dung dịch Ba(OH)2 1M thì thu được 49,25 gam kết tủa. Giá trị của V là?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nBa(OH)2 = 0,25 và nBaCO3 = 0,25 Dễ thấy nBaCO3 = nBa(OH)2 nên không có Ba(HCO3)2. —> nCO2 = 0,25 —> V = 5,6 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP