Cho 2 dung dịch A và B Dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 2 dung dịch A và...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 2 dung dịch A và B. Dung dịch A chứa H2SO4 0,2M và HCl 0,1M, dung dịch B chứa KHCO3 0,3M và BaCl2 0,1M. Cho 0,5 lít dung dịch A phản ứng với 0,5 lít dung dịch B và đun nóng, sau phản ứng hoàn toàn thấy tổng khối lượng các chất trong A và B giảm đi m gam. Xác định gía trị của m: A. 10,304 B. 11,65 C. 22,65 D. 18,25

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
A chứa SO42- (0,1), Cl- (0,05), H+ (0,25) B chứa Ba2+ (0,05), HCO3- (0,15), K+ (0,15) và Cl- (0,1) Khi trộn A vào B: Ba2+ + SO42- —> BaSO4 0,05……0,05…………0,05 H+ + HCO3- —> CO2 + H2O 0,15….0,15……….0,15 m giảm = mBaSO4 + mCO2 = 18,25

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP