Hòa tan hết 4 667 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 4,667 ga...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 4,667 gam hỗn hợp Na, K, Ba và ZnO (trong đó oxi chiếm 5,14% khối lượng) vào nước thu được dung dịch X và 0,032 mol khí H2. Cho 88 ml dung dịch HCl 1M vào X đến khi các phản ứng kết thúc, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 0,495. B. 0,990. C. 0,198. D. 0,297.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,032 —> nOH- ban đầu = 0,064 nZnO22- = nO = 4,667.5,14%/16 = 0,015 Bảo toàn điện tích —> X chứa nOH- dư = 0,064 – 0,015.2 = 0,034 nH+ = 0,088 > 2nZnO22- + nOH- dư nên kết tủa đã bị hòa tan trở lại một phần. nH+ = 0,088 = 0,034 + 0,015.4 – 2nZn(OH)2 —> nZn(OH)2 = 0,003 —> mZn(OH)2 = 0,297

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP