Dung dịch X chứa a gam NaOH và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch X chứa a g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch X chứa a gam NaOH và 0,3 mol NaAlO2. Cho từ từ dung dịch chứa 1 mol HCl vào dung dịch X thu được dung dịch Y và b gam kết tủa, sục tiếp CO2 đến dư vào dung dịch Y thu thêm được 7,8 gam kết tủa. Giá trị của a và b lần lượt là A. 32 và 7,8 B. 32 và 15,6 C. 28 và 15,6 D. 28 và 23,4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y + CO2 —> ↓ nên Y chứa AlO2- dư. nAl(OH)3 tổng = 0,3 —> b = 0,3.78 – 7,8 = 15,6 nH+ = nOH- + nAl(OH)3 —> 1 = a/40 + b/78 —> a = 32

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP