Cho dãy điện hóa : Zn2+ Zn Fe2+...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho dãy điện hóa : Zn2+/ Zn ;Fe2+/Fe;...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho dãy điện hóa : Zn2+/ Zn ;Fe2+/Fe;Cu2+/Cu;Fe3+/Fe2+;Ag+;Ag Phản ứng giữa cặp chất nào dưới đây có thể xảy ra ?

A. Fe và Zn(NO3)2 B. Ag và Fe(NO3)3 C. Fe(NO3)2 và AgNO3 D. Cu và Fe(NO3)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C. Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP