Cho m gam Al và Na tỉ lệ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam Al và Na (...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam Al và Na (tỉ lệ mol 1:2), tác dụng với nước dư chỉ thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với 100 ml dung dịch CuCl2 0,25M và HCl 0,5M. Sau phản ứng thu được 2,45 gam kết tủa chỉ chứa Cu(OH)2. Giá trị của m là: A.5,84 B.8,76 C.8,03 D.7,30 Quang Duc trả lời 28.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Dung dịch X chứa Na+ (2x), AlO2- (x) —> nOH- = x nCu(OH)2 = 0,025 và nH+ = 0,05 —> nOH- = x = 0,05 + 0,025.2 = 0,1 —> m = 7,3

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP