Cho dung dịch chứa 1 22 gam chất...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho dung dịch chứa 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho dung dịch chứa 1,22 gam chất hữu cơ X là đồng đẳng của phenol tác dụng với nước brom (dư) thu được 3,59 gam hợp chất Y chứa 3 nguyên tử brom trong phân tử (H=100%). Công thức phân tử của X là A. C10H14O. B. C7H8O. C. C8H10O. D. C9H12O.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + 3Br2 —> Y + 3HBr Đặt nX = x, bảo toàn khối lượng: 1,22 + 160.3x = 3,59 + 81.3x —> x = 0,01 —> MX = 122 X dạng CnH2n-6O —> MX = 14n + 10 = 122 —> n = 8: C8H10O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP