Chia hỗn hợp X gồm hai axit đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chia hỗn hợp X gồm h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chia hỗn hợp X gồm hai axit đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng ra hai phần bằng nhau. Phần I phản ứng vừa đủ với 500 ml dung dịch NaOH 1M. Phần II phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra 43,2 gam Ag. Phần trăm khối lượng của axit có khối lượng mol phân tử nhỏ trong X là A. 18,4%. B. 33,82%. C. 35,55%. D. 36,22%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X có tráng gương nên X gồm HCOOH và CH3COOH nHCOOH = nAg/2 = 0,2 —> nCH3COOH = 0,5 – 0,2 = 0,3 —> %HCOOH = 33,82%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP