Để xà phòng hóa hoàn toàn 8 76...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Để xà phòng hóa hoàn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Để xà phòng hóa hoàn toàn 8,76 gam một este X cần dùng vừa đủ 120 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được 5,52 gam một ancol. Vậy X là A. etylenglicol propionat. B. đietyl malonat. C. đietyl oxalat. D. etylenglicol điaxetat.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,12 Ancol có dạng R(OH)r (0,12/r mol) —> M ancol = R + 17r = 5,52r/0,12 —> R = 29r —> r = 1, R = 29 là nghiệm phù hợp. Ancol là C2H5OH Bảo toàn khối lượng —> m muối = 8,04 Muối có dạng A(COONa)a (0,12/a mol) —> M muối = A + 67a = 8,04a/0,12 —> A = 0 —> Muối là (COONa)2 Vậy X là (COOC2H5)2 (đietyl oxalat)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP