Cho một lượng ancol E đi vào bình...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho một lượng ancol ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho một lượng ancol E đi vào bình đựng Na (dư), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng bình tăng thêm 6,3 gam và có 1,568 lít khí H2 (đktc) thoát ra. Công thức ancol E là A. C2H4(OH)2 B. C3H5(OH)3 C. C2H5OH D. C3H7OH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ancol có dạng R(OH)r nH2 = 0,07 —> nE = 0,14/r mE = m tăng + mH2 = 6,44 —> ME = R + 17r = 6,44r/0,14 —> R = 29r —> r = 1 và R = 29 là nghiệm phù hợp. E là C2H5OH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP