Đốt cháy hoàn toàn 1 1 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 1,1 gam hỗn hợp F gồm metan, etin, propen thu được 3,52 gam CO2. Mặt khác, khi cho 448 ml hỗn hợp khí F (đktc) đi qua dung dịch nước brom dư thì chỉ có 4 gam brom phản ứng. Phần trăm thể tích etin trong hỗn hợp F là: A. 40% B. 60% C. 25% D. 50%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol CH4, C2H2, C3H6 trong 1,1 gam F mF = 16a + 26b + 42c = 1,1 (1) nCO2 = a + 2b + 3c = 0,08 (2) Trong 0,02 mol F, số mol CH4, C2H2 và C3H6 tương ứng là ka, kb, kc nF = ka + kb + kc = 0,02 (3) nBr2 = 2kb + kc = 0,025 (4) (4)/(3) —> (2b + c) / (a + b + c) = 1,25 (5) (1)(2)(5) —> a = 0,01; b = 0,02; c = 0,01 —> %V C2H2 = 50%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP