Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm propanđial, anđehit fomic và metyl fomat cần dùng vừa đủ 4,48 lít O2 (đktc), được 2,7 gam H2O. Giá trị của m là: A. 6,2 B. 4,3 C. 2,7 D. 5,1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X chứa C3H4O2, CH2O, C2H4O2 —> Quy đổi X thành C và H2O. nC = nCO2 = nO2 = 0,2 —> mX = mC + mH2O = 5,1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP