Cho m gam Glyxin tác dụng với 200ml...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam Glyxin tác...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam Glyxin tác dụng với 200ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được dung dịch Z. Cô cạn Z thu được 26,25 gam muối khan. Giá trị của m là: A. 11,25. B. 14,55. C. 15. D. 17,8.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Z gồm GlyNa và NaCl (0,2 mol) mZ = 26,25 —> nGlyNa = 0,15 —> mGly = 11,25

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP