Cho m gam hỗn hợp X gồm Na...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba và Al2O3 hòa tan hoàn toàn X vào nước thu được dung dịch Y và 6,72 lít H2 (đktc). Sục CO2 dư vào Y thu được 31,2 gam kết tủa. Nếu cho 450 ml dung dịch HCl 2M vào Y thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là A. 15,6 gam. B. 23,4 gam. C. 18,2 gam. D. 7,8 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y + CO2 dư —> nAl(OH)3 = 0,4 —> nAlO2-(Y) = 0,4 và nAl2O3(X) = 0,2 nH2 = 0,3 —> nOH- = 0,6 Sau khi hòa tan Al2O3 thì Y còn lại nOH- = 0,6 – 0,2.2 = 0,2 nH+ = 0,9 = nOH- + 4nAlO2- – 3nAl(OH)3 —> nAl(OH)3 = 0,3 —> mAl(OH)3 = 23,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP