Hỗn hợp khí X gồm etilen và propin...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp khí X gồm et...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp khí X gồm etilen và propin. Cho a mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 17,64 gam kết tủa. Mặt khác a mol X phản ứng tối đa với 0,34 mol H­2. Giá trị của a là A. 0,32. B. 0,22. C. 0,34. D. 0,46.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nC3H4 = nC3H3Ag = 0,12 nH2 = nC2H4 + 2nC3H4 —> nC2H4 = 0,1 —> nX = 0,22

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP