Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho từ từ dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch chứa x mol HCl và y mol AlCl3 thu được kết quả thể hiện trên đồ thị bên. Giá trị của x và y lần lượt là A. 0,1 và 0,25. B. 0,1 và 0,325. C. 0,1 và 0,3. D. 0,05 và 0,25.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khi kết tủa bắt đầu xuất hiện: nOH- = x = 0,1 nOH- = 0,55 = 0,1 + 3a nOH- = 0,95 = 0,1 + 4y – a —> a = 0,15 và y = 0,25

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP